Stadspiraten

Stadspiraten is een traject waarbij kinderen uit stadswijken op zoek gaan naar de Schat van Vlieg. Een vernieuwend project dat bruggen bouwt tussen de cultuursector en de jeugdwelzijnssector.

Type: 

Categorie: 

Tags: 

Voordelen: 

• Een kunstzinnige ervaring voor de specifieke doelgroep in een gekende en vertrouwde omgeving en gezelschap
• Een beproefd, kant en klaar concept onder deskundige begeleiding
• Een gedeelde, waardevolle ervaring bij jeugdwerkers en cultuurwerkers
• Educatief sterk spelmateriaal

Het project 'Stadspiraten' is erop gericht om maatschappelijk kwetsbare kinderen die drempels ervaren met betrekking tot cultuurparticipatie beter te bereiken via intensieve samenwerking met een intermediaire organisatie, namelijk via het jeugdwelzijnswerk. Het traject sluit aan bij de succesvolle zomeractie van Vlieg. Het project bestaat uit twee delen: een speelse erfgoed- en kunsteducatieve zoektocht in de wijk en een activiteit in een culturele instelling (museum, historisch gebouw, erfgoedlocatie,…).

 

Het project vindt plaats tijdens de zomervakantie. In 2011 werd een eerste proefproject opgestart in Gent. In 2012 werd het project uitgebreid naar 4 steden en in 2013 waren er 7 deelnemende steden.

In 2014 konCultuurNet Vlaanderen samen met Bougie vzw aan 86UiTgemeentes een begeleidingstraject aanbieden rond dit project.

De concrete uitwerking voor 2015 is nog niet bekend. 

 

Vereist: 

• Een cultuurorganisatie die wil inzetten op het bereiken van kinderen uit stadswijken en hier tijd voor wil vrijmaken
• Een jeugdwerkorganisatie die werkt met kinderen uit stadswijken en op zoek is naar een zinvol, kwalitatief cultuurproject
• Een gemeentepartner die het initiatief mee ondersteunt, vnl. op vlak van communicatie. Samen met de partners bewerkstelligt de gemeentepartner ook een vervolg in 2014 afhankelijk van de noden en behoeften van de partners

 

Stap voor stap:

1. kennismakingsgesprek (april/mei) met medewerker Bougie, medewerker culturele instelling, medewerker jeugdwerk en medewerker Cultuurnet (bij nieuwe deelnemers): korte voorstelling van het project, voorstelling van elkaars werking, afspraken maken en aansluitend een rondleiding in het cultuurhuis voor de jeugdwerkers.

2. Communicatie tussen jeugdwerk en cultuurhuis over het bezoek in augustus: data en praktische afspraken maken (met opvolging door Bougie)

3. Verdeling Stadspiratenspel, schatkisten en gadgets (juli): Het Stadspiratenspel, ontwikkeld door Bougie, wordt voorgesteld aan de deelnemende jeugdwerking. Het spel bevat hapklare opdrachten om te spelen met de kinderen in de eigen wijk. Slechts minimale voorbereiding vereist. De gadgets en schatkisten worden opgestuurd naar het jeugdwerk vanuit Cultuurnet. De laatste afspraken worden gemaakt.

5. Spelen van het spel in de eigen wijk (augustus): wijkzoektocht met als beloning de Schat + bezoek aan Cultuurhuis. Een medewerker van Bougie zal de wijkzoektocht en het bezoek aan de culturele instelling mee volgen


De concrete uitwerking voor zomer 2015 is nog niet bekend. 

Wil je op de hoogte blijven van dit project? Laat iets weten aan Katelijne Morreel (katelijne@cultuurnet.be)

 

 Rechts bovenaan op deze pagina vind je twee praktijkvoorbeelden (Antwerpen en Knokke-Heist) van vorige edities van Stadspiraten.