Gereedschap

Het Vlieglabel is goed gekend bij het familiepubliek. 30 procent van de Vlaamse surfers geeft aan het label te kennen, het percentage bij ouders met kinderen -12 jaar ligt nog veel hoger.
Hoe ziet het vrijetijdsaanbod in je gemeente eruit? Een goede en gedetailleerde aanbodanalyse geeft je daar een helder zicht op, wat op zijn beurt weer helpt om een aangepast beleid te ontwikkelen.
Ken je publiek! Wat zijn de participatievoorkeuren en –drempels van je bevolking? Welke informatiekanalen gebruiken ze? Hoe evalueren ze je beleid en wat zouden ze graag anders zien?
Hoe komt een persoon met een mobiliteitsbeperking aan informatie over toegankelijke evenementen? En hoe komt de info over dit soort evenementen tot bij hen? Met de toegankelijke UiTagenda!
Je wil betere informatie over vrijetijd in je blad, overweegt zelfs een echt UiTmagazine... Je gedrukte UiTcommunicatie mist haar doel en je weet niet hoe dat komt? Met deze tool helpen we je vooruit!
Je wil de bezoekers van je online UiTagenda aanbevelingen op maat bieden, hen een gepersonaliseerde nieuwsbrief sturen,... . Met UiTiD kan dit allemaal... en nog veel meer.
Onderzoek wijst op het belang van het persoonlijk netwerk bij cultuurparticipatie. De ‘UiTestafette’ is een redactioneel format dat daarop inspeelt.
Met het pakket “Starten met sociale media” overtuig je je bestuur van het belang van sociale media én maak je duidelijke afspraken binnen je stad of gemeente over het gebruik ervan.
Je hebt een facebookpagina of een Twitteraccount aangemaakt maar nu begint het pas. Hoe communiceer je het beste met je fans en volgers via sociale media? Hoe trek je nieuwe fans en volgers aan? Hoe...
De Vliegdisplay is een infobord met meeneemtips over het vrijetijdsaanbod voor families in en rond je gemeente. De display plaats je op locaties waar de doelgroep van Vlieg vaak langskomt.

Pagina's